​​​​

Flemming Troels Jensen

​Special​k​​onsulent <br>
Ca​nd.scient.so​c.​​​​​​
Flemming Troels Jensen

E-mail: flemming.troels.jensen@regionh.dk
Telefon: 9116 6630
LinkedIn: Flemmings profilArbejds- og interesseområde

Flemming er engageret i et bredt spektrum af projekter, der anlægger både kvalitative og kvantitative perspektiver for at udvikle, udforske, teste eller implementere tiltag på hospitaler og i kommuner eller mere generelt på regions- og landsdækkende niveau. 

Ud fra en solid base i evalueringsuniverset har han arbejdet med forskellige typer evalueringer, herunder formative evalueringer, programteori og virkningsevaluering. Metodisk interesserer han sig for kvaliteter ved forskellige undersøgelsesdesigns og metode-integration. 

Flemming har en særlig interesse for fysiske, tekniske og digitale rammers betydning for brugere og professionelles oplevelser i sundhedsvæsnet samt mere generelt for tværsektorielle problematikker, lighed i sundhed, patienters medbestemmelse og innovation i sundhedsvæsenet. 

Baggrund

Flemming er kandidat i sociologi (cand.scient.soc.) fra Københavns Universitet og er PRINCE2-certificeret projektleder.

Han har været ansat i CPI siden februar 2012 og har tidligere arbejdet som underviser ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, og som videnskabelig medarbejder ved tidligere AKF (nuværende VIVE). Udgivelser

Redaktør