​​​

Karen Skjødt Hansen

​Chefkonsulent​ <br>​​​​​
Cand.scient.soc.


Karen Skjødt Hansen

E-mail: karen.skjoedt.hansen@regionh.dk
Mobil: 9116 6560
Telefon: 3864 9959
LinkedIn: Karens profil


Arbejds- og interesseområder

Karen er en erfaren sociolog og projektleder. Hun har et solidt grundlag for at rådgive i evalueringsdesigns samt at tilrettelægge, indsamle og analysere både kvalitative og kvantitative data. 

Hun er desuden engageret i flere forandringsprojekter, hvor hun bl.a. har fokus på, hvordan data kan understøtte forandringsprocesser. Fx implementeringen af Patientansvarlig Læge (PAL).

Karen er optaget af at udvikle nye metoder til brugerinddragelse og formidle viden om metoderne, så andre kan anvende dem. Hun har fokus på, hvordan CPI kan understøtte hospitalerne, så de i højere inddrager patienter og pårørende og anvender data om patientoplevet kvalitet i kvalitetsudviklingen. 


Baggrund

Karen er cand.scient.soc. fra Aalborg Universitet. Hun har desuden taget en projektlederuddannelse, er proceskonsulent samt forbedringsagent fra PS!Improve.

Karen er chefkonsulent og har været ansat i CPI siden 2006. Hun har tidligere arbejdet i Psykiatrien i Nordjyllands Amt.
 Udgivelser

Redaktør