Dorte Rørbye

​Administrativ koordinator, økonomiDorte Rørbye

Maildorte.roerbye@regionh.dk
Mobil: 5132 7001
Telefon: 3864 9960
LinkedIn:

Arbejds- og interesseområde

Dorte er CPI's centrale figur, når det gælder økonomi. Hun er den, som konsulenterne går til, når de har brug for hjælp til projektregnskaberne, og hun bistår ledelsen i forbindelse med økonomiopfølgning. Enhedens regnskabsopgaver udfører hun i samarbejde med Koncern Regnskab og Økonomi.

Også diverse personaleopgaver og support på brugeradministration er noget, som Dorte tager sig af.

Dorte arbejder for at sikre nemme arbejdsgange og overblik i de administrative opgaver og processer og for at give de bedste rammer for løsningen af enhedens kerneopgave.

Baggrund

Dorte har været en del af CPI siden juni 2020. Tidligere har hun arbejdet som administrativ medarbejder i staben på Hjerteafdelingen på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital og som organisationskoordinator i Klinisk Biokemisk Afdeling samme sted.

Hun er oprindeligt uddannet bioanalytiker og har siden suppleret dette med moduler på diplomuddannelsen i ledelse på KLEO, udvidet regnskab på Niels Brock samt diverse administrationsmoduler, regnskab, Excel- og økonomikurser i regi af Region Hovedstaden.Redaktør