Josefine Rahbæk Larsen

​​Studentermedhjælper
Bsc.scient.san.publ.
Josefine Rahbæk Larsen

E-mail: josefine.rahbaek.larsen.01@regionh.dk
Telefon: 38 64 99 54
LinkedIn: Josefines profil


Arbejds- og interesseområde

Josefine er tilknyttet forskellige kvalitative og kvantitative projekter i CPI. Her udfører hun bl.a. kvalitative interviews, udarbejder interviewguides, skriver referater, transskriberer og læser korrektur. Herudover bidrager hun til konstruktion, opsætning og validering af spørgeskemaer på en række forskellige undersøgelser i enheden.

Baggrund

Josefine er kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab (stud.scient.san.publ.) på Københavns Universitet. 

Hun har været ansat i CPI siden august 2020. Hun har tidligere været studentermedhjælper på Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital samt praktikant i Sammenslutningen af Unge med Handicap.Redaktør