Line Houmann

Web- og kommunikationskonsulent


Line Houmann

E-mail: line.houmann@regionh.dk
Telefon: 2371 9537
LinkedIn: Line profilArbejds- og interesseområde

Line er Center for Patientinddragelses (CPI) uundværlige kommunikationskonsulent, der klarer alle opgaver inden for kommunikation og web. 

Det er Lines opgave at sikre, at CPI's kommunikationsindsats er sammenhængende, og at budskaberne versioneres og udbredes sikkert på tværs af medier og platforme.

Line har særligt fokus på, hvordan grafik og layoutmæssige greb styrker den visuelle identitet og formidlingen af undersøgelsesresultater. Enkelt og attraktivt indhold kan tydeliggøre komplekse problemstillinger og faglige indsigter og på den måde øge værdien for patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

Baggrund

Line har en grafisk baggrund og en kandidatgrad i kommunikation (cand. mag.) fra Aalborg Universitet med speciale i kommunikation som patientstøtte. Hun har desuden taget en række kurser om bl.a. infografik, SoMe, interaktionsdesign, servicedesign og journalistik.

Line har været ansat i CPI siden 2018. Tidligere har hun bl.a. arbejdet som kommunikationskonsulent samt interaktions- og designspecialist hos sundhed.dk og som kampagneleder hos Kræftens Bekæmpelse.Redaktør