​​

Malene Overbye Bjældager

Evalueringskonsulent​ <br>​​​​​
Cand.scient.san.publ.

Malene Overbye Bjældager

Telefon:    3864 9967
LinkedIn:  


Arbejds- og interesseområde

Malene arbejder med evaluering og brugerinddragelse inden for sundhedsområdet, fx i form af klassiske interview- og spørgeskemaundersøgelser samt facilitering af feedbackmøder og brugerrepræsentation. Aktuelt beskæftiger hun sig bl.a. med patienter og personales oplevelser af isolationsindlæggelser i forbindelse med COVID-19.

Malene interesserer sig for de mennesker, der agerer i sundhedsvæsenet. Hun brænder for at skabe bedre patientoplevelser ved at sætte fokus på det, der er vigtigt for patienterne. 

Hun er optaget af, hvordan hendes projekter kan omsættes til handling. I formidlingen af resultater har hun derfor fokus på konkrete anbefalinger, der kan bedre forholdene for patienter, deres pårørende og det sundhedsfaglige personale.

Baggrund

Malene er uddannet i folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ.) fra Københavns Universitet. Derudover har hun et kommunikationskursus fra DTU samt en projektlederuddannelse fra Promentum.

Malene har været ansat i CPI siden 2012. Hun har tidligere været ansat i Kræftens Bekæmpelse.


 Udgivelser

Redaktør