Mette Foged

Specialkonsulent
Cand.scient.san.publ.


Mette Foged​

E-mail: mette.foged@regionh.dk
Telefon: 9116 6618
LinkedIn:  


Arbejds- og interesseområde

Mette arbejder med kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser, fx den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Hun afholder feedbackmøder samt underviser i spørgeskemakonstruktion og metoder til brugerinddragelse.

Mette har en særlig interesse for patientoplevelser i akutte og planlagte forløb med fokus på pårørendeinddragelse. Derudover brænder Mette for, hvordan organisering og inddragelse kan understøtte gode patientforløb fx via implementeringen af PAL. 

I interviewsituationer er Mette god til at få patienterne til at sætte ord på egne oplevelser og komme med løsningsforslag. Dette afspejler sig også i afrapporteringen, hvor patientens stemme står tydeligt frem bl.a. via citater og lydklip. 

Baggrund

Mette har en kandidateksamen i folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ.) fra Københavns Universitet. Hun er desuden uddannet projektleder og proceskonsulent fra Mannaz samt har et kursus i forandringsledelse fra samme sted.

Mette er specialkonsulent og har været ansat i CPI siden 2008. Udgivelser

Redaktør