Minh Chau Sarah Nguyen

​​Studentermedhjælper
Bsc.scient.san.publ.Minh Chau Sarah Nguyen

Mailminh.chau.sarah.nguyen.01@regionh.dk

Telefon: 38 64 99 76
LinkedIn:


Arbejds- og interesseområde

Minh Chau er knyttet til en række projekter i CPI, hvor hun både arbejder med kvalitative og kvantitative metoder. Hun udfører bl.a. kvalitative interviews, transskriberer og skriver referater. Derudover bidrager hun til konstruktion, opsætning og validering af spørgeskemaer på en række forskellige undersøgelser i enheden.

Baggrund

Minh Chau er kandidatstuderende i folkesundhedsvidenskab (stud.scient.san.publ.) på Københavns Universitet. 

Hun har været ansat som studentermedhjælper i CPI siden august 2020. Hun har tidligere været ansat som studentermedhjælper på forskningsprojektet MAMAACT ved Københavns Universitet og hos Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri.Redaktør