​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nina Charlotte Balk-Møller

Specialkonsulent<br>
Cand.scient.soc.​


Nina Charlotte Balk-Møller

E-mail: nina.charlotte.balk-moeller@regionh.dk
Telefon: 2139 2331​
LinkedIn:


​Arbejds- og interesseområde

Nina er sociolog og arbejder både kvalitativt og kvantitativt med evalueringer og brugerundersøgelser i sundhedsvæsenet. Nina har bred erfaring med både implementering og evaluering i tværsektorielle samarbejder og har altid øje for den større sammenhæng som undersøgelsernes resultater skriver sig ind i. 

Baggrund

Nina er uddannet sociolog fra Københavns Universitet. Før sin ansættelse i CPI har hun både brugt tid på at forske og arbejdet som konsulent. Senest har hun været ansat i PRO-sekretariat i Sundhedsdatastyrelsen.

Nina er specialkonsulent og har være ansat i CPI siden 2022.  Udgivelser

Redaktør