​​​​​​​

Pernille Vang Sørensen

Specialkonsulent<br>​​​​​​
​​
Cand.scient.san.publ.Pernille Vang Sørensen

Telefon: 9116 6637
LinkedIn:Arbejds- og interesseom
de

Pernille har en stor viden om metoder til inddragelse af patienter og pårørendes oplevelser, behov og ønsker i beslutningsprocesser om organisering, udvikling og evaluering af sundhedsvæsenet (organisatorisk brugerinddragelse).

Pernille er projektleder på større og mindre brugerundersøgelser og evalueringer, hvor hun anvender spørgeskemaer, interviews, skygning og andre metoder til at indsamle patienter og pårørendes oplevelser. 

Hun interesserer sig for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet gennem evaluering og brugerinddragelse med særligt fokus på akutområdet, på personale og studerendes oplevelser og erfaringer med sundhedsvæsenet
som uddannelsessted og arbejdsplads samt fysiske rammers betydning for patient/personales oplevelser.

Baggrund

Pernille er kandidat i folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ.) fra Københavns Universitet suppleret med en uddannelse i faglig formidling fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hun er derudover projektleder fra Promentum.

Pernille har været ansat i CPI siden 2011. Udgivelser

Redaktør