Trine Østerbye Rimdal

​Specialkonsulent
Cand.scient.san.publ.


Trine Østerbye Rimdal

E-mail: trine.oesterbye.rimdal@regionh.dk
Telefon: 9116 6620
LinkedIn: 


Arbejds- og interesseområde

Trine har et solidt grundlag for at rådgive i tilrettelæggelse, indsamling og analyse af såvel kvalitative som kvantitative data og evalueringsdesigns. Hun lægger vægt på at tilrettelægge undersøgelser og evalueringer, så resultaterne let kan anvendes og skabe forandringer hos modtageren.

Trine fungerer som projektleder på både kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser og evalueringer, underviser på diverse efteruddannelser og arbejder også mere strategisk i Region Hovedstaden for at øge brugerinddragelsen. 

Hun har stor viden om borgeres prioriteringer, sundhedsvæsenets organisering samt metoder til individuel og organisatorisk brugerinddragelse. Fælles beslutningstagning og den systematiske inddragelse af borgernes værdier og behov i det samlede forløb er noget af det, som Trine er særligt optaget af. 

Baggrund

Trine har en kandidateksamen i folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ.) fra Københavns Universitet og er derudover uddannet forandringsleder, proceskonsulent og projektleder fra Mannaz og i Københavns Amt.

Trine har været ansat i CPI siden 2004. Hun har tidligere arbejdet i Kræftens Bekæmpelse. Udgivelser

Redaktør