Center for Patientinddragelse tilbyder

CPI's rejsehold skal styrke læring om og videndeling af god praksis for patientinddragelse på tværs af Region Hovedstadens hospitaler. CPI leverer stadig - i regi af KOPA - evalueringer og brugerundersøgelser til opdragsgivere inden- og udenfor regionen.