Organisering af CPI

Center for Patientinddragelse (CPI) består af to sektioner: KOPA og et rejsehold for patientinddragelse. CPI har én samlet ledergruppe og én fælles økonomisk ramme.

Som diagrammet viser er Center for Patientinddragelse i det daglige arbejde delt i to sektioner samt et sekretariat:

  • Rejseholdet understøtter hospitalernes kliniknære arbejde med patientinddragelse.

  • KOPA varetager udvikling og drift af LUP samt evalueringer og brugerundersøgelser. 


Diagram over CPI, der består af sektionerne KOPA og rejseholdet samt et sekretariat


Læs om Center for Patientinddragelses placering i Region Hovedstaden

Læs om Center for Patientinddragelses daglige ledelse

Læs mere om hvad CPI tilbyder

Redaktør