Organisering af CPI i Region H

Diagram over Center for Patientinddragelses placering i Region Hovedstaden.

CPI er regionens center for patientinddragelse. Organisatorisk hører CPI hjemme som en enhed under Center for Sundhed (CSU), hvilket du kan se i diagrammet for CSU herunder.

Se diagram over den interne organisering af CPI

Diagram over CPI's placering i Center for sundhed


Center for Sundhed er et af Region Hovedstadens i alt syv centre. Nederst på siden finder du et diagram, der viser organiseringen af hele Region Hovedstaden med Regionsrådet, Koncerdirektionen, de syv centre og 11 virksomheder.

Org diagram - Region H.png


Hvis du ønsker at gå til en anden del af regionen:Redaktør