Strategisk Udviklingsråd

Det Strategiske Udviklingsråd rådgiver, sparrer og inspirerer Center for Patientinddragelse i arbejdet for bl.a. at fremme patientinddragelse som en naturlig del af den kliniske hverdag.

skærmbillede fra virtuelt møde med udviklingsrådet

I 2019 nedsatte Center for Patientinddragelse (daværende KOPA) et Strategisk Udviklingsråd, for at understøtte centrets mål.  

Udviklingrådets formål og opgaver

Formålet med det Strategiske Udviklingsråd er at rådgive CPI om centrets aktuelle strategiske forbedringsarbejde. Med rådet ønsker CPI også at skabe et særligt rum for sparring, inspiration og dialog, der bidrager til øget brugeroplevet kvalitet på sundheds- og socialområdet.

Det Strategiske Udviklingsråd skal:

 • sikre udsyn og inspiration, der kan kvalificere og udvikle CPIs aktuelle og fremadrettede aktiviteter, der skal bidrage til at realisere centerets mål 

 • rådgive om, hvordan der kan skabes bedre forbindelse mellem CPIs strategiske forbedringsarbejde, opgaveportefølje og kompetencer

 • understøtte CPIs synlighed og proaktivitet på social- og sundhedsområdet

Udviklingsrådets medlemmer

Det Strategiske Udviklingsråd sammensættes af personer, der inspirerer, sikrer udsyn og som besidder stor viden og erfaring på sundheds- og socialområdet. 

Rådet består pt af:

 • Anne Skriver, Centerdirektør, Center for Sundhed, Region Hovedstaden  (Formand for det Strategiske Udviklingsråd)
 • Anne Hertz, Vicedirektør i psykiatrien, Region Hovedstaden
 • Annette Wandel, Vicedirektør, Danske Patienter og ViBIS
 • Bente Clausen, Patientinddragelsesudvalget (PIU), Region Hovedstaden
 • Camilla Palmhøj Nielsen, Forskningschef, DEFACTUM
 • Hanne Agerbak, Kontorchef i Sundheds- og Socialpolitisk kontor, KL
 • Inge Kristensen, Direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Jane Bonde Broberg Johansen, Pårørenderepræsentant
 • Jonas Egebart, Vicedirektør på Nordsjællands Hospital, Region Hovedstaden
 • Karina Dahl Steffensen, Leder af Center for Fælles Beslutningstagning, Sygehus Lillebælt
 • Kirsten Elise Hove. Patientinddragelsesudvalget (PIU), Region Hovedstaden
 • Marlene Würgler, Enhedschef, Center for Patientinddragelse (CPI), Region Hovedstaden
 • Morten Hulvej Rod, Chef for Steno Diabetes Center Copenhagen, Sundhedsfremmeenhed, Region Hovedstaden
 • Nicolai Kjems, Centerchef for Sundhed og Ældre, Hvidovre Kommune
 • Randi Brinckmann Wiencke, Dekan for det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Proffessionshøjskole
 • Rikke Agergaard, Programchef i Kvalitet I Almen Praksis (KIAP)
 • Thomas Ibsen Jensen, Centerchef, Danske Regioner
 • Vibeke Normann Andersen, Direktør, Socialt Udviklingscenter, SUS
 • Yael Schade, Patientrepræsentant

Redaktør