Organisatorisk patientinddragelse

​Organisatorisk patientinddragelse inddrager patienter, pårørende og andre brugeres oplevelser og erfaringer i udvikling og evaluering.....