​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Værdifuldt for både patient og kliniker

​Fælles beslutningstagning bidrager til en mere patientcentreret kultur til gavn for både klinikere og patienter. Patienterne oplever at blive mødt og forstået, og klinikerne oplever at få et godt værktøj til at understøtte samtalen med patienterne.

Patientens personlige præferencer er vigtige, fordi det er patienten, som skal leve videre med den behandling, som lægen og patienten vælger. 

"Det giver god klinisk mening"

På Gynækologisk Obstetrisk Afdeling​ på Amager Hvidovre Hospital kan patientens præferencer fx være, at kvinden ikke har lyst til hormonbehandling for sine blødningsforstyrrelser, hvilket udelukker nogle former for behandling, eller at hun er bange for operation, hvilket udelukker andre former for behandling.​

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling har i samarbejde med CPI haft et skærpet fokus på fælles beslutningstagning. Overvejelser om valgmuligheder og inddragelse af patientens præferencer var ikke nyt for personalet, men et beslutningsstøtteværktøj kan gøre det tydeligere for patienten, at der er valgmuligheder, og at patienten også selv skal tage stilling til de mulige behandlingsvalg.


”Det giver sindssyg god klinisk mening. I ambulatoriet fremlægger jeg hver dag de her millioner af forskellige behandlingsmuligheder og taler med patienten om, hvad der er det rigtige valg.” 

Overlæge Mads Nielsen-Breining, Amager Hvidovre Hospital


​​Redskabet tydeliggør valgmuligheder

Som en del af arbejdet med fælles beslutningstagning har Gynækologisk Obstetrisk Afdeling i samarbejde med CPI udviklet en BeslutningshjælperTM, der præsenterer behandlingsmuligheder til kvinder med blødningsforstyrrelser. 

Lægerne kan bruge redskabet som støtte i de samtaler, hvor de sammen med kvinden skal finde frem til den bedste behandling til netop hende. Personalet på afdelingen oplever, at beslutningshjælperen gør det mere tydeligt for patienten, at der er valgmuligheder, og at der er fordele og ulemper forbundet med de forskellige valg.

Læs mere om beslutningsstøtteværktøjer​ ​​


Feltarbejde giver en værdifuld aha-oplevelse

Patienterne følte sig ikke inddraget. Det var en kæmpe aha-oplevelse for os. Som klinikere synes vi selv, vi er gode til at tale med patienterne, inddrage dem og spørge til deres præferencer, men feltarbejdet gav os afsindig værdifulde indsigter, som er med til at drive arbejdet med fælles beslutningstagning.​"

Overlæge Mads Nielsen-Breining, Amager Hvidovre Hospital


Som optakt til arbejdet med fælles beslutningstagning på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling​ på Amager Hvidovre Hospital gennemførte CPI et feltarbejde i afdelingen. Feltarbejdet bestod af interview med patienter og observationer af konsultationer i afdelingen.  

Til sammen gav feltarbejdet et blik udefra, som bidrog til, at afdelingen fik nye perspektiver på mødet med patienterne. Indsigterne gav afdelingen lyst til at arbejde målrettet og systematisk med fælles beslutningstagning i mødet med patienterne.

Læs om hvordan CPI kan hjælpe jer med fælles beslutningstagningRedaktør