​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Få hjælp til fælles beslutningstagning

CPI har siden 2022 hjulpet en række hospitalsafdelinger med fælles beslutningstagning. Læs her, hvordan vi kan hjælpe jer i gang, samt hvilke særlige tilbud, der er til ansatte i Region Hovedstaden.

​Siden 2022 har CPI samarbejdet med kliniske afdelinger i Region Hovedstaden og på Sjællands Universitetshospital om at udvikle af Beslutningshjælpere og implementere af fælles beslutningstagning. ​

Få konkret og skræddersyet implementeringsstøtte

Er I nysgerrige på, hvad fælles beslutningstagning kan bidrage med i jeres afdeling, så tag fat i os. Sammen skræddersyr vi den proces, der bedst understøtter jeres behov, og som bidrager til at styrke fælles beslutningstagning i praksis. 

Vi understøtter implementeringen ved at​: 

 • Interviewe patienter og/eller observere samtaler i afdelingen, som kan give et blik udefra og bidrage til nye perspektiver på mødet med patienterne (feltarbejde).

 • Rådgive om og understøtte udvikling og implementering af beslutningsstøtteværktøjer som  fx Beslutningshjælperen™.

 • Holde oplæg og facilitere møder og workshops med fokus på fælles beslutningstagning. 

 • Levere ad hoc-sparring til procesplaner, drejebøger til workshops mv. som del af arbejdet med fælles beslutningstagning.


"Det giver god klinisk mening"

Overlæge Mads Nielsen-Breining om fælles beslutningstagning.

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Amager Hvidovre Hospital er en af de afdelinger, som CPI har samarbejdet med om at implementere fælles beslutningstagning. 

​For overlæge Mads Nielsen-Breining giver arbejdet med fælles beslutningstagning og beslutningsstøtt-værktøjerne rigtig god mening. Han oplever, at de udviklede beslutningsstøtte-værktøjer kan bruges direkte i den kliniske hverdag. Værktøjet hjælper patienten og klinikeren til sammen at træffe den beslutning, som er bedst for patienten. 

Læs om værdien af afdelingens arbejde med fælles beslutningstaning

Læs om beslutningsstøtte-værktøjer​


8 hospitalsafdelinger er allerede i gang

Hospitalsafdelinger i både Region Sjælland og Region Hovedstaden er - med hjælp fra CPI - i gang med fælles beslutningstagning:​​

 • Klinisk onkologisk afdeling, Sjællands Universitets Hospital
 • Onkologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
 • Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Amager Hvidovre Hospital
 • Kardiologisk Afdeling, Bispebjerg Frederiksberg Hospital
 • Kardiologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
 • ​Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler, Herlev Gentofte Hospital
 • Geriatrisk Palliativ Afdeling, Bispebjerg Frederiksberg Hospital
 • ​Gastroenheden​, Amager Hvidovre Hospital​​
​​


​​Fælles beslutningstagning i Region Hovedstaden

Fælles beslutningstagning er højt på dagsordenen i Region Hovedstaden. Center for Patientinddragelse understøtter implementeringen af fælles beslutningstagning i Region Hovedstaden. ​

CPI har en særlig opgave med at understøtte hospitaler i Region Hovedstaden med at udvikle Beslutningshjælpere. Sådanne beslutningsstøtteværktøjer kan ikke stå alene, men udviklingen af Bslutningshjælpere er en genvej til at indføre en klinisk praksis, som er kendetegnet ved fælles beslutningstagning.

Når vi indgår et samarbejde med en hospitalsafdeling, vil vi ofte understøtte afdelingen i arbejdet med fælles beslutningstagning, ved:

 • at gennemføre feltarbejde, hvor vi udpeger 'as is' ved at se på afdelingens nuværende praksis gennem samtalemodellens prisme.

 • at starte en fælles faglig samtale i afdelingen om deres praksis med afsæt i indsigterne fra feltarbejdet.

 • at hjælpe klinikerne med at udvikle en Beslutningshjælper ift. en specifik, præferencesensitiv beslutningsanledning med afsæt i de kliniske retningslinjer.

 • at understøtte implementering af beslutningshjælperen ved at udforme nye arbejdsgange og følge op på, hvordan det går.

 • at undervise og færdighedstræne klinikerne i fælles beslutningstagning.

 • at udvikle ledernes forståelse og kapacitet til at understøtte afdelingens arbejde med fælles beslutningstagning.


Ledere og medarbejdere i Region Hovedstaden har mulighed for at tage et gratis e-læringskursus i fælles beslutningst​agning. E-læringen er frit tilgængeligt for alle ansatte i Region Hovedstaden.

E-læring i fælles beslutningstagning i Kursusportalen

Kurset har til formål at træne de forskellige elementer, som en samtale, hvor der anvendes fælles beslutningstagning, indeholder. 

Det er Center for Fælles Beslutningstagning i Region Syddanmark, der har udviklet e-læringskurset.


Som ansat i en af landets fem regioner kan du få gratis adgang til "Beslutningshjælper-platformen", hvor du kan udvikle dit eget beslutningsstøtteværktøj.  

Læs mere om beslutningsstøtte-værktøjer​

Hvad er en beslutningshjælper-platform?

Beslutningshjælper-platformen er en online platform, der hjælper med grafik og layout, når man vil udvikle et nyt beslutningsstøtteredskab. Her kan man blive hjulpet godt på vej, fordi man ikke skal sidde og opfinde den grafiske linje eller udvikle ikoner.

Brug af platformen kræver dog stadig god viden om den kliniske evidens og blik for, hvordan den viden kan formidles til patienterne. 

Sådan tilgår du platformen

Log ind på en regions-pc. 

Gå til Beslutningshjælper-platformen

Du bliver automatisk logget på, når du klikker på den region, hvor du er ansat.


Redaktør