Redskaber til individuel inddragelse

Når vi inddrager patienters viden, behov og præferencer i deres eget forløb, kan vi i højere grad tilrettelægge udrednings- og behandlingsforløb ud fra patientens perspektiv. Konkrete redskaber kan hjælpe med at systematisere inddragelsen.

​I den individuelle patientinddragelse er fokus på den enkelte patient og dennes forløb. Gennem inddragelse af den enkelte patients ønsker, behov og præferencer får patienten indflydelse på eget forløb. Det giver patienten mulighed for i højere grad at tage styringen  og handle aktivt i forhold til udredning, behandling og håndtering af egen sygdom. 

Eksempler på individuel patientinddragelse

Individuel patientinddragelse kan foregå på mange forskellige måder. Ingen måder er mere rigtige end andre. I ​CPI arbejder vi med forskellige metoder til individuel brugerinddragelse, der blandt andet omfatter:

  • Patient Rapporterede O​plysninger (PRO). Her vurderer patienten sin egen helbredstilstand, herunder fx symptomer, livksvalitet, funktionsevne og bivirkninger i forbindelse med eget forløb. Personalet anvender PRO i en tilpasning og forbedring af ​patientforløbet.
    Bliv klogere på PRO samt patienter og personales oplevelser af PRO i vores PRO-evalueringer

  • Fælles Beslutningstagning, hvor patienten (evt. den pårørende) og den sundhedsprofessionelle sammen beslutter, hvilken behandling der er bedst for patienten. I denne dialog deler patienten viden om egen situation, behov og ønsker, mens den sundhedsprofessionelle deler sin sundhedsfaglige viden.
    Læs mere om Fælles Beslutningstagning, værktøjer og eksempler fra praksis

  • Den involverende stuegang (DIS), hvor patienten og den pårørende mødes med det samlede behandlingsteam til en fælles snak om sygdomsforløbet og behandlingen, sådan at alle de involverede parter i behandlingsforløbet er informerede og indforståede med, hvad der skal ske.

CPI tilbyder

CPI arbejder med en bred vifte af opgaver inden for patientinddragelse. Vi yder bl.a. konsulentbistand til hospitaler, afdelinger og kommuner, der ønsker at skabe mere patient- og brugercentrerede behandlingsforløb, og gennemfører evalueringer og brugerundersøgelser af patientoplevet kvalitet. 

Læs mere om, hvad CPI kan tilbyde.


Redaktør