​​​​​​​​​

Inddragelse - definitioner og eksempler

Her kan du blive klogere på, hvordan vi i Center for Patientinddragelse (CPI) forstår patientinddragelse. Du kan læse om, hvad forskellen er på individuel og organisatorisk inddragelse samt få indsigt i metoder til inddragelse af patienter og pårørende i sundhedsvæsenet.

Som brugere af sundhedsvæsenet har patienter og pårørende en unik viden, som er afgørende for beslutningsprocesser i både det enkelte patientforløb og  udviklingen af sundhedsvæsenet generelt.

Definition: Patientinddragelse

Når vi inddrager patienter og pårørende, giver vi de primære brugere af sundhedsvæsenet indflydelse på deres eget forløb og på udviklingen af sundhedsvæsenet. Det er det, vi kalder inddragelse

I CPI skelner vi ikke mellem patientinddragelse, brugerinddragelse, patientdeltagelse, patientinvolvering osv. For os er det vigtigste, at patientens eller den pårørendes oplevelser, erfaringer, ønsker og behov kommer i spil. 


To former for inddragelse af patienter og pårørende

Patienter og pårørendes perspektiv kan inddrages på forskellige måder. Formålet med inddragelsen er afgørende for, hvilken form for inddragelse og hvilke metoder til inddragelse, man skal vælge. 

Overordnet set kan vi inddrage patienter og pårørende gennem to former for inddragelse:

Der findes konkrete værktøjer og metoder til organisatorisk inddragelse af patienter og pårørende, som bidrager til at øge den patientoplevede kvalitet for både nuværende og kommende patienter. Værktøjerne er samlet på patientinddragelsesguiden.dk​.​

Den pårørende spiller en afgørende rolle i sundhedsvæsenet

Pårørende spiller en vigtig rolle i det danske sundhedsvæsen som støtte- og ressourcepersoner for patienterne. Ved at inddrage de pårørende i patientens forløb får patienten det bedre både fysisk, psykisk og følelsesmæssigt.

Pårørende har også selv brug for støtte, når sygdom rammer. Det er derfor vigtigt at inddrage de pårørende for at sikre dem den bedst mulige støtte og vejledning i patientforløbet.​

Læs mere om inddragelse af pårørende​

Børn kan også være pårørende

På hospitalet har de sundhedsprofessionelle en særlig mulighed for at identificere pårørende børn til de alvorligt syge patienter og tidligt hjælp og støtte familien, så de bliver bedst muligt i stand til at håndtere den nye situation.  

I CPI har vi udviklet en kampagneside om børn som pårørende dedikeret til sundhedsprofessionelle, forældre og børn. Besøg www.naarmorellerfarbliversyg.dk​ og bliv klogere.

CPI tilbyder

CPI arbejder med en bred vifte af opgaver inden for patientinddragelse. Vi yder bl.a. konsulentbistand til hospitaler, afdelinger og kommuner, der ønsker at skabe mere patient- og brugercentrerede behandlingsforløb, og gennemfører evalueringer og brugerundersøgelser af patientoplevet kvalitet. 

Læs mere om, hvad CPI kan tilbyde.


Redaktør