​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Børn som pårørende

Børn er også pårørende. Men modsat voksne pårørende, er børn ikke på samme måde en ressource for patienten (forælderen), men en sårbar gruppe der har brug for at blive set og hjulpet. ​

​Børns sorg er de voksnes ansvar

Hvert år mister ca. 5.500 børn og unge i alderen 0 til 27 år deres far eller mor, og omkring 79.000 børn og unge i samme aldersgruppe oplever hvert år, at deres far eller mor bliver akut indlagt med en alvorlig eller kritisk sygdom. Børn, som mister en forælder eller lever med en alvorlig eller livstruende syg forælder, er udsat for psykosociale belastninger og er derfor i risiko for på kortsigt og på længere sigt at udvikle flere adfærdsmæssige og følelsesmæssige vanskeligheder end børn af raske forældre.

Hvad kan de sundhedsprofessionelle på hospitalet gøre

På hospitalet har de sundhedsprofessionelle en særlig mulighed for at identificere pårørende børn til de alvorligt syge patienter og tidligt hjælp og støtte til familien.

De sundhedsprofessionelle kan (skal):

  1. Rådgive og støtte forældrene i hvordan de bedst kan inddrage og hjælpe deres børn.
  2. Invitere børnene på besøg på hospitalet.
  3. Sikre registrering og vidensoverlevering

Støt forældrene i hvordan de bedst kan inddrage og hjælpe deres børn

Som udgangspunkt er forældrene dem et barn er mest tryg ved. Forældrene udgør barnets trygge base og dem barnet deler hverdagen med. Det er derfor afgørende at få hjulpet forældrene i, hvordan de i en svær situation, stadig kan støtte og hjælpe deres børn.

Invitér børnene på besøg på hospitalet

​Et besøg på hospitalet hos den syge forældre kan være med til at afmystificere behandlingen og hospitalet og berolige barnet. For at det bliver en god oplevelse for barnet er det bl.a.  vigtigt at forberede barnet, og at der er plads til at barnet kan stille spørgsmål.

Sikre registrering og vidensoverlevering

Registrering af oplysninger om at der er børn som pårørende er vigtigt for at sikre systematik og videns i overleveringen mellem de sundhedsprofessionelle indenfor hospitalet og på tværs af sektorer.

Hjemmeside samler viden, råd og vejledning til både børn, forældre og sundhedsprofessionelle

I Region Hovedstaden har vi en hjemmeside om emnet www.nårmorellerfarbliversyg.dk. Her kan både sundhedsprofessionelle, forældre og børn finde masser af gode råd og hjælp til hvordan de kan støtte og hjælpe børn som pårørende. 

På hjemmesiden kan du også finde materiale bl.a. i form af en manual udviklet til de sundhedsprofessionelle og aldersopdelte pjecer de sundhedsprofessionelle kan udlevere til forældrene med gode råd om,​​ hvordan forældrene kan støtte og hjælpe deres børn. 

Nyt pilotprojekt om børn som pårørende

​​Et nyt pilotprojekt om børn som pårørende skal sikre systematisk opsporing samt tidlig støtte til børn. Det sker bl.a. ved uddannelse af sundhedspersonale.​ Læs mere om pilotprojektet om børn som pårørende​

Redaktør