Sundheds-IT

Find udgivelser om sundhedsplatformen, videokonsultationer og andre telemedicinske indsatser i sundhedsvæsenet