​​

Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center

Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 ambulante patienter

1. oktober 2007

Steno Diabetes Center har for første gang deltaget i en undersøgelse af patienternes oplevelser udført af Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden.

Resultater

Størstedelen af Stenos patienter – mere end 98 % – har samlet set et positivt indtryk af deres besøg i ambulatoriet, og patienterne har tillid til den behandling, de får. Men kontinuitet i forhold til læger og sygeplejersker, koordinering af behandlingen med andre sektorer og ventetid i ambulatoriet kan blive bedre.

Rapporten sammenfatter de væsentligste resultater af undersøgelsen. I tabelsamlingen bagerst i rapporten ses en samlet oversigt over resultater for samtlige spørgsmål for henholdsvis Steno Diabetes Center og alle medicinske ambulatorier i undersøgelsen.

Baggrund og formål

Der gennemføres løbende undersøgelser af patienternes oplevelser og tilfredshed i det offentlige sundhedsvæsen. Ledelsen på Steno Diabetes Center har besluttet at gennemføre en lignende undersøgelse, der kan belyse, hvad patienterne synes om Steno Diabetes Center’s ambulatorium. Derfor gennemfører Enheden for Brugerundersøgelser i 2007 en spørgeskemaundersøgelse blandt centerets ambulante patienter.

Formålet med undersøgelsen er at belyse ambulante patienters oplevelser på Steno Diabetes Center, samt at sammenholde disse resultater med resultater fra alle medicinske ambulatorier, der deltog i undersøgelsen Patienters oplevelser i ambulatorier i syv amter 2006.

Undersøgelsesdesign

I begyndelsen af maj 2007 blev der udsendt spørgeskemaer til 1.000 tilfældigt udvalgte patienter, der havde besøgt Steno Diabetes Centers ambulatorium mindst én gang i 2007. 579 patienter udfyldte og returnerede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 58 %.

Undersøgelsen indeholder spørgsmål om kliniske ydelser, patientsikkerhed, patient- og personalekontinuitet, medinddragelse, kommunikation, information, koordination, overgange mellem sektorer og ventetid.
Redaktør