At få andre øjne på

​Erfaringer med brugerråd på hospitaler i Region Hovedstaden

23. april 2013

"Fordelen er de andre øjne, vi får på. Vi kommer hurtigt til at se det hele indefra, og det bliver også hurtigt silotænkning. Patientens perspektiv handler meget om sammenhæng, de interesserer sig ikke for organisatoriske grænser og økonomi, og de kan stille ’hvorfor ikke?’-spørgsmålene!" 

Sådan beskriver en hospitalsrepræsentant fordelen ved at anvende brugerråd som metode til patientinddragelse med henblik på kvalitetsudvikling. 

Forum med plads til dialog og konkret opgaveløsning

En erfaringsopsamling lavet af Enheden for Brugerundersøgelser viser, at brugerråd kan være med til at give hospitaler og afdelinger et forum, hvor nuværende eller tidligere patienter og medarbejdere sammen kan drøfte og udvikle forskellige emner og løse konkrete opgaver. Det kan være alt fra orientering om hospitalets nye strategi, forslag til den konkrete udformning af informationsmateriale eller diskussion af emner såsom pårørendeinddragelse, LUP-resultater og kommunikation mellem patient og fagprofessionel. 

Casebeskrivelser og erfaringer fra syv brugerråd i Region Hovedstaden

Publikationen er en casebaseret opsamling af erfaringerne fra syv forskellige brugerråd på fem hospitaler i Region Hovedstaden. Undersøgelsen er baseret på ni interview med 11 medarbejdere og patienter, der er eller har været involveret i brugerrådsarbejde.

Publikationens første del består af syv casebeskrivelser, der giver konkret indblik i, hvordan brugerrådsmetoden bliver anvendt på de forskellige afdelinger og hospitaler i Region Hovedstaden. Anden del samler op på tværs af interviewene og beskriver en række af de fordele og udfordringer, som deltagerne oplever brugerrådsarbejdet giver. Publikationens afsluttes med en række konkrete råd om opstart og afvikling af brugerråd - til inspiration for alle, der overvejer selv at oprette et brugerråd på deres afdeling eller hospital.

Undersøgelsen er iværksat af Enheden for Brugerundersøgelser for at få et indblik i udbredelsen af brugerråd på hospitaler i Region Hovedstaden samt i de involverede deltageres erfaringer hermed.
Redaktør