Baggrund og metode for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011

​Denne publikation beskriver konceptet og metoden for LUP. Publikationen henvender sig til de, der er særligt interesserede i at få en detaljeret beskrivelse af undersøgelseskonceptet samt en dybere indføring i spørgeskemaet, indsamlingsmetode og statistiske analyser.

2. maj 2011

LUP gennemføres som en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser blandt både indlagte og ambulante patienter på landets sygehuse. LUP gennemføres på vegne af de fem regioner. Derudover er der indgået aftale med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om at inddrage patienter, der er behandlet på privathospitaler efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg, og hvor behandlingen dermed er finansieret af regionerne.

Formålet med LUP er at:
  • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer.
  • Give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer.
  • Kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid.

Den første LUP blev gennemført i 2000, og herefter et LUP blevet gennemført hvert andet år frem til og med 2006. Fra 2000-2006 var kun indlagte patienter inkluderet, og sygehusniveau var det mest detaljerede niveau, der blev opgjort resultater på. Fra LUP 2009 blev konceptet ændret, og LUP bliver nu gennemført som en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser blandt både indlagte og ambulante patienter på landets sygehuse.
Resultaterne fra undersøgelsen bliver opgjort på landsplan og for hvert speciale, region, sygehus og afdeling/ambulatorium. Regioner, sygehuse og afdelinger kan dermed bruge LUP til at få et overblik over patienternes oplevelser og udpege, hvilke indsatsområder der er behov for at arbejde videre med for at forbedre den patientoplevede kvalitet.

Spørgsmålene i undersøgelsen er forholdsvis generelle, så de er relevante for hovedparten af patienter, uanset hvilken sygdom de er i behandling for. Derfor kan resultaterne med fordel kvalificeres lokalt gennem drøftelser i personalegruppen eller ved at inddrage patienterne yderligere gennem undersøgelser med brug af spørgeskema eller interview.

Supplerende materiale

Find bilagstabeller og supplerende materiale på LUP-siden www.patientoplevelser.dk/LUP (åbner i nyt vindue).
Redaktør