Baselinemåling blandt patienter og personale i Finsencentret

​Spørgeskemaundersøgelser om patientcentrering og trivsel

18. september 2013

Resultater fra baselinemåling blandt patienter og personale

Nu foreligger resultaterne af baselinemålingen blandt patienter og personale på Finsencentret. Målingen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, der handler om patientcentrering og trivsel.

Rapporten omhandler de samlede resultater for Finsencentret. Derudover får hver klinik og enhed/team en rapport med egne resultater.

Om baselinemålingen

Undersøgelsen er et led i en evaluering af implementeringen af Planetree på Finsencentret. Disse spørgeskemaundersøgelser udgør en før-måling, der tager temperaturen på patientcentrering og trivsel, inden Planetree bliver implementeret på Finsencentret. Når Planetree er implementeret om et par år, gentages spørgeskemaundersøgelserne for at se, om patient- og medarbejdertilfredsheden er blevet bedre.

Spørgeskemaundersøgelserne indgår som en del af en samlet virkningsevaluering, som skal sandsynliggøre, om og i givet fald hvordan implementeringen af Planetree fører til øget patient- og medarbejdertilfredshed.

Redaktør