Behovsanalyse til en webbaseret idéportal

​En kvalitativ undersøgelse af potentielle brugeres behov til en kommende webbaseret idéportal

15. februar 2013

Brugernes behov og anbefalinger

Enheden for Brugerundersøgelser har interviewet ledere, medarbejdere, patienter og pårørende om deres behov og anbefalinger til en kommende webbaseret idéportal i Region Hovedstaden.

Tilbagemeldingen lyder blandt andet, at idéportalen både skal bruges til at afgive idéer, få idéer, efterspørge idéer og til at få hjælp til at komme videre med idéer. Brugerne skal have feedback på alle idéer og derudover skal indhold, udformning og udseende af idéportalen være sagligt, let tilgængeligt og overskueligt.

Undersøgelsen viser desuden, at medarbejderne har behov for at opleve, at idéerne bliver taget alvorligt af personalet fra idéportalen og regionsledelsen. Medarbejderne fra idéportalen skal derfor være professionelle og kompetente fagfolk med viden om håndtering af idéer. At idéerne skal tages alvorligt handler ligeledes om, at idéerne ikke forsvinder ”i et sort hul”, men at medarbejdernes idéer løbende bliver håndteret af personalet fra idéportalen fx hver uge.

Nogle af de interviewede lederne udtrykker bekymring i forhold til, om der ved at etablere et system, der går udenom lederen, kan opstå tillidsproblemer i afdelingerne, hvis medarbejderne ikke går direkte til lederen med deres gode idéer, men i stedet afleverer idéerne til idéportalen. En leder udtrykker bekymringen med at kalde idéportalen for et ”symptom på et ledelsesproblem”.

Generelt forventer patienterne og de pårørende, at de vil anvende idéportalen. For at fremme anvendelsen af idéportalen skal portalen, ifølge patienter og pårørende, indeholde eksempler på idéer fra brugere, der er blevet implementeret. Så de kan se, at det faktisk betaler sig at indsende idéer.

Undersøgelsesdesign

Undersøgelsen er en kvalitativ undersøgelse. Den består af fire fokusgruppeinterview, herunder to fokusgruppeinterview med medarbejdere, og ét fokusgruppeinterview med ledere samt ét fokusgruppeinterview med patienter og pårørende.

Undersøgelsens formål

Formålet med undersøgelsen er at indsamle viden om ledere, medarbejdere, patienter og pårørendes behov, ønsker og forventninger i forhold til en kommende webbaseret idéportal, herunder:

  • Hvilke behov har brugerne i forhold til, hvad den webbaserede idéportal skal kunne?
  • Hvilke behov har brugerne i forhold til anvendelse af den webbaserede idéportal?
  • Hvilke behov har brugere i forhold til aflevering af idéer?
  • Hvilke behov har brugerne i forhold til lancering af den webbaserede idéportal?
Undersøgelsen er udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af styregruppen, som er sammensat af deltagere fra henholdsvis Videncenter for Innovation og Forskning, Koncern Organisation og Personale, It, Medico og Telefoni og repræsentanter fra hospitalsdirektionerne
Redaktør