Børn, unge og forældres oplevelser

​Børn unge og forældre har forskellige oplevelser af, hvad et vellykket hospitalsbesøg indebærer.  KOPA har udviklet og testet en spørgeskemaundersøgelse til børn, unge og forældre, som har haft et ophold på en af Region Hovedstadens fire børneafdelinger.

5. december 2018

Med sigte på at fremme kvalitetsudviklingen af Region Hovedstadens børneafdelinger og afsnit har KOPA udviklet og testet et spørgeskema særskilt til tre informantgrupper; børn, unge og forældre/pårørende.

Resultater

I udviklingen af undersøgelsen er der lagt særligt vægt på at målrette spørgsmål til forskellige aldersgrupper samt give afdelingerne mulighed for at skelne besvarelser fra børn, unge og forældre/pårørende og derudover at lytte til forældre og pårørendes oplevelser. Undersøgelsen peger på 4 overordnede pointer:

1. Det samlede indtryk og tryghed er bedre blandt børn og unge med planlagte kontakter til hospitalet samt deres forældre, end dem med akutte kontakter.

2. En større andel af de planlagt indlagte børn rapporterer negative svar, når det fx gælder udvalget af legetøj end for de øvrige patientkategorier. 

3. Hovedparten af de unge oplever, at personalet taler til både dem selv og deres forældre/pårørende ved samtalerne, men hver femte planlagt indlagte oplever, at personalet kun taler til forældre/pårørende.

4. En større andel af forældre til akut ambulante børn/unge modtager information vedr. symptomer, de skal være opmærksomme på efter besøget, og hvor de kan henvende sig efter besøget, end de øvrige patientkategorier.

Metode 

'Undersøgelsen bygger på telefoninterviews, fokusgrupper og individuelle interviews med børn i alderen 6-11 år, unge mellem 12-17 år og forældre/pårørende til børn og unge ml. 0-17 år. Derudover en workshop med børn, unge og forældre/pårørende samt arbejdsgruppemøder med afdelingsrepræsentanter.

Fokusgrupper blandt ungepaneler i børneafdelingerne og individuelle interviews med børn blev gennemført med udgangspunkt i temakort.

Spørgeskemaerne er valideret og efterfølgende udsendt digitalt via e-Boks. I undersøgelsen indgår der børn og unge, der har været indlagt eller i ambulant kontakt med en af regionens fire børneafdelinger i november måned 2017 samt deres forældre.


Redaktør