​​

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

​Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813

27. april 2015

​Dialogen er god, men ventetiden for lang

Borgere, der ringer til Akuttelefonen 1813, har generelt en positiv oplevelse af selve samtalen med sygeplejersker og læger på 1813, men oplever også, at ventetiden til at komme igennem er for lang. Det viser en ny undersøgelse blandt et tilfældigt udvalg af de borgere, der har ringet til 1813. 

90 % af borgerne oplever, at de i høj grad eller i nogen grad føler sig hørt og forstået af den læge eller sygeplejerske, de har talt med i 1813, og henholdsvis 91 % og 93 % oplever, at lægen og sygeplejersken spørger ind til sygdommen eller skade på en meget god eller god måde. 

I forhold til det råd borgeren får fra 1813, ved 90 %, hvordan de efterfølgende skal handle eller forholde sig. Det samlede indtryk af kontakten med 1813 vurderer 88 % af borgerne, som meget godt eller godt.

God service

Mange borgere bemærker, at de ikke kan genkende det negative billede, medierne tegner af 1813, da deres egen oplevelse har været god. Mere konkret fremhæver flere som eksempel, at det er positivt, at det er muligt at sende billeder ind, så personalet i 1813 kan vurdere skaden eller sygdommen, samt at det er rart at få mulighed for at blive ringet op af en læge indenfor 2 timer, hvis de har symptomer på øjenbetændelse, blærebetændelse og børneorm.   

Ventetiden er det største problem - især i weekenden

De spørgsmål, der har færrest positive vurderinger, omhandler ventetiden. 57 % oplever, at ventetiden er passende, eller at der ikke er nogen ventetid, mens 43 % oplever, at ventetiden til at komme igennem til 1813 er for lang. 

Der ses i øvrigt en samvariation mellem oplevelse af lang ventetid til at komme igennem til 1813, og et dårligere samlet indtryk af kontakten med 1813. Af de, der ringer på hverdage (mandag til fredag), oplever 36 %, at ventetiden er for lang, mens 50 % oplever, at ventetiden er for lang i weekenden (lørdag og søndag).

63 % af de, der bliver viderestillet til en læge i 1813, oplever at ventetiden er passende, eller at der ingen ventetid er, mens 37 % oplever, at ventetiden til at komme til at tale med en læge er for lang.  Af de, der bliver viderestillet til en læge i 1813, oplever 32 %, at lægen i mindre grad eller slet ikke bruger de informationer, som borgerne har givet til sygeplejersken i 1813.

Nogle borgere bemærker, at de oplever, at der er en sproglig barriere i forhold til rådgivningen, da noget personale i 1813 taler med accent. Andre siger, at de er usikre på det råd, de får, da noget personale virker uerfarne.

Undersøgelsesdesign

Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse gennemført som telefonsurvey blandt borgere, som har ringet til Akuttelefonen 1813 i uge 5, 6 og 7, 2015. 

"Indringerne" til Akuttelefonen 1813 er blevet ringet op af en telefoninterviewer fra Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) senest én uge efter deres opkald til Akuttelefonen 1813. 

Alt i alt er der foretaget telefonopkald til 2.977 indringninger. 1.475 af disse besvarede telefonen og heraf sagde 1.106 (75 %) ja til at deltage.

Af diskretionshensyn er der kun blevet ringet til mobiltelefonnumre og ikke fastnetnumre, da mobilnumre skønnes primært at være personlige.


Redaktør