Brugerundersøgelse af SOFT

​Fokusgruppeinterview og brugertest af en SOFT-hjemmesiden, der samler information om kommunale og regionale sundheds- og forebyggelsestilbud

1. januar 2011

For at give sundhedsprofessionelle fra hospitaler og almen praksis et bedre overblik over de eksisterende sundheds‐ og forebyggelsestilbud lancerede kommunerne og regionerne i efteråret 2009 en hjemmeside på sundhed.dk kaldet SOFT, hvor de kommunale og regionale sundheds‐ og forebyggelsestilbud er samlet.
 
Som led i en evaluering og fortsat udvikling af hjemmesiden har Enhed for Kommunesamarbejde i Region Hovedstaden bedt Enheden for Brugerundersøgelser gennemføre en undersøgelse, der bl.a. skal belyse om hjemmesidens indhold er relevant og anvendeligt for målgruppen, og om målgruppen har ønsker og forslag til forbedringer af hjemmesidens koncept, indhold og design.

Undersøgelsen er gennemført i efteråret 2010 ved hjælp af fire workshops, hvor i alt 21 sundheds‐professionelle fra hospitalssektoren og almen praksis har deltaget i et fokusgruppeinterview og en brugervenlighedstest af hjemmesiden.
 
Undersøgelsen viser, at SOFT‐hjemmesiden opfylder et behov for overblik og opdateret information, som deltagerne hidtil har savnet. Deltagerne opfatter indholdet af hjemmesiden som relevant og anvendeligt, og er generelt tilfredse med beskrivelserne af de enkelte sundheds‐ og forebyggelsestilbud.

Brugertesten afslører imidlertid også, at hjemmesidens brugervenlighed kan forbedres på en række områder. Flere deltagere har bl.a. vanskeligt ved at finde frem til SOFT‐hjemmesiden og beskrivelserne af de enkelte tilbud, der findes på siden.

Deltagerne har mange forslag til, hvordan brugervenligheden af hjemmesiden kan forbedres. Det handler bl.a. om at skære ned på antallet af navigationsmenuer og udforme siden, så det bliver mere tydeligt, hvordan den besøgende hurtigt kan finde frem til de enkelte tilbud.
Redaktør