​​​

COVID-19-besøgsrestriktioner begrænser pårørende

​COVID-19 har indskrænket besøgsadgangen på landets hospitaler siden foråret 2020. CPI har undersøgt, hvordan restriktionerne sætter begrænsninger for samarbejdet mellem sundhedspersonalet og pårørende på hospitaler. 

11. januar 2021

Coronapandemien har gjort besøgsrestriktioner til en del af hverdagen på landets hospitaler. Denne rapport formidler viden om sundhedspersonalets erfaringer med inklusion af pårørende i behandlingsforløb, og pårørendes oplevelse af samarbejdet med sundhedspersonalet i en tid med besøgsrestriktioner. 

Resultater 

Interviews med pårørende og personale peger på en række oplevelser og erfaringer, som kan sammenfattes i fire overordnede hovedpointer:

  1. Fleksibel tilgang til besøgsrestriktioner på hospitalsafdelinger har stor betydning for pårørende, men fører også til forvirring omkring forståelsen af restriktionerne.

  2. Manglende fornemmelse for behandlingsforløb blandt de pårørende giver frustration og utryghed for både pårørende og patienter. Dette øger kravet til sundhedspersonalets rolle og nærvær. 

  3. Behov for mere opsøgende og systematisk kontakt fra personale til pårørende. De pårørende vil ikke forstyrre personalet og derved går både personale og pårørende glip af vigtigt information.

  4. Digital pårørendedeltagelse- og samarbejde er en god løsning til fortsat at inkludere pårørende i patienternes forløb.

Anbefalinger set fra de pårørendes perspektiv

Kommunikation og samarbejde med pårørende er en del af sundhedspersonalets kerneopgave - og denne opgave skal omlægges til nye arbejdsgange, når der kommer besøgsrestriktioner. 

På baggrund af undersøgelsens resultater anbefaler CPI følgende:

  • At hospitalsafdelingerne fortsætter med at tage individuelle hensyn og udviser fleksibilitet ift. besøg. 

  • At sundhedspersonalet er bevidst om, at de i de pårørendes fravær får en ny rolle som primær omsorgs- og støtteperson for patienten. 

  • At kontakten og kommunikationen med de pårørende systematiseres.

  • At tilbyde pårørendedeltagelse via telefon eller video i forbindelse med stuegang eller andre læge-samtaler.

  • At alle hospitalsafdelinger udarbejder en konkret plan/arbejdsgang for inddragelse, samarbejde og kommunikation med pårørende, der ikke fysisk kan møde op på hospitalet, uanset om der er besøgsrestriktioner eller ej. 

Metode 

Undersøgelsen bygger på kvalitative interviews med i alt 20 pårørende og afdelingsledere på hospitalsafdelinger og i psykiatrien i Region Hovedstaden, der har oplevet besøgsrestriktioner som konsekvens af coronapandemien. 

Interviewene er gennemført i maj og juni 2020.
Redaktør