Datadeling på tværs - Evaluering af SP-Link

​Bedre koordinering mellem hospitaler og kommuner. Det er blot én af fordelene ved det såkaldte SP-Link, der giver kommuner adgang til dele af patientjournalerne i Sundhedsplatformen. CPI har evalueret udbytte, erfaringer og potentialer ved en afprøvning af SP-Link i to kommuner. 

19. februar 2021

SP-Link er en funktion i Sundhedsplatformen (SP), der giver sundhedsprofessionelle i fx kommuner læseadgang til dele af patientjournalerne i SP. 

Evalueringen undersøger værdien af SP-Link i forskellige sundhedsfunktioner i Frederiksberg og Københavns Kommune.​

Resultater

SP-Link er et værdifuldt og ønsket redskab i hverdagen hos kommunernes sundhedsprofessionelle, viser evalueringen. Derudover peger evalueringen på fire andre hovedresultater fra afprøvningen af SP-Link: 

  1. Bedre overblik over borgere, der er på vej fra hospitalet til kommunen. Det giver især værdi for borgere med mere komplekse sygdoms- og behandlingsforløb.

  2. Nyttigt og tidsbesparende. Cirka to tredjedele af de sundhedsprofessionelle har i høj eller meget høj grad oplevet SP-Link som nyttigt eller tidsbesparende. 

  3. Dobbeltarbejde kan undgås med SP-Link. Kommunerne kan nemmere tilbyde den rette behandling på det rigtige tidspunkt.

  4. Bedre vurdering af SP-Link jo mere det er anvendt. Brugere, der har anvendt SP-Link mest, har den mest positive vurdering af systemet.

Anbefalinger til den videre implementering

På baggrund af brugernes erfaringer med SP-Link anbefaler CPI følgende ift. den videre implementering:

  • Mere information til brugerne om rammen for anvendelse af SP-Link. Brugerne har brug for mere afklaring af forventninger til og rammen for deres brug af systemet. 

  • Yderligere oplæring vil være en god investering. Oplæring ad flere omgange samt yderligere afklaring af datasikkerhedsaspekter ved ‘learning by doing’ på egen hånd. 

  • Undersøg mulighederne for at printe fra SP-Link. Med henblik på evt. dokumentation i kommunale journaler ønsker brugerne mulighed for en printefunktion i SP-Linket.

Metode

Evalueringen er gennemført med brug af både kvalitative og kvantitative metoder.

Alle brugere af SP-Link har fået tilsendt et spørgeskema. Svarprocenten var på¨65 %. 

Derudover er 16 medarbejdere fra 4 kommunale enheder i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune blevet interviewet (4 individuelle interview og 4 fokusgruppeinterview).

Læs mere

Er du interesseret i andre evalueringer om Sundhedsplatformen og SP-Link?

Redaktør