​​​​

Den Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse 2002

​Patienters vurdering af landets sygehuse 2002 - spørgeskemaundersøgelse blandt 32.000 patienter
4. februar 2003

Amterne/H:S og Regeringen har besluttet, at der hvert andet år skal gennemføres en landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse (LPU). Formålet med undersøgelsen er at sammenligne og identificere forskelle i patienttilfredshed på sygehusniveau i forhold til temaerne kerneydelse, koordination, kontinuitet, kommunikation, information og frit sygehusvalg. Undersøgelsen blev første gang gennemført i 2000 og gentaget i 2002. Det er resultaterne af LPU 2002, der afrapporteres i denne rapport.

Undersøgelsen skal – sammen med andre nationale projekter som Det Nationale Indikatorprojekt og Den Gode Medicinske Afdeling – tilvejebringe et grundlag for kvalitetsforbedringer. Det er derfor valgt primært at fokusere på mulige problemområder. På baggrund af resultaterne fra den første landsdækkende undersøgelse har amterne/H:S og Indenrigs- og Sundhedsministeriet valgt behandlingsforløb (koordination og kontinuitet) som et særligt fokusområde i LPU 2002. I sammenligning med undersøgelsens øvrige temaer opnåede sygehusene relativt dårlige resultater på spørgsmål om behandlingsforløb i LPU 2000.

I august måned år 2002 blev der udsendt et spørgeskema til 32.153 patienter, som havde været indlagt på landets sygehuse inden for grundspecialerne intern medicin, organkirurgi, ortopædkirurgi og gynækologi/obstetrik. I alt 62 sygehuse er omfattet af undersøgelsen. Der er opnået en svarprocent på 55%.

Pjecen "Historier bag tallene" er udgivet i forbindelse med den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse "Patienters vurdering  af landets sygehuse 2002". 
 
Pjece fortæller om nogle af de mange konkrete initiativer, der er taget for at forbedre patienternes tilfredshed med sygehusvæsenet.
 
Pjecen er udgivet af Amterne, H:S og Indenrigs- og Sundhedsministeriet og udsendt af Amtsrådsforeningen.

Supplerende materiale

Find bilagstabeller og supplerende materiale på LUP-siden www.patientoplevelser.dk/LUP (åbner i nyt vindue).


Redaktør