Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2010

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter. Både patienter på landets offentlige sygehuse og patienter på privathospitaler, hvor behandlingen er finansieret af det offentlige, er inddraget i undersøgelsen.

2. maj 2011

I LUP 2010 har ca. 145.000 patienter, der var i behandling på et sygehus i perioden august-oktober 2010, besvaret spørgeskemaet. Dette giver en svarprocent på 61 %. Resultaterne i denne rapport vedrører landsresultaterne og den udvikling i resultaterne, der har været siden den seneste undersøgelse i 2009. Herunder
bliver forskelle mellem regioner og privathospitalerne præsenteret.

Supplerende materiale

Find bilagstabeller og supplerende materiale på LUP-siden www.patientoplevelser.dk/LUP (åbner i nyt vindue).
Redaktør