​​​​​​​

Erfaringsopsamling: Den Løbende Patienttilfredshedsmåling i Region Hovedstaden

Den Løbende Patienttilfredshedsmåling (DLP) er siden 2015 blevet anvendt som systematisk metode til indsamling af tidstro patientfeedback på flere hospitaler i Region Hovedstaden. Rapporten samler op på hospitalernes erfaringer med metoden.

27. maj 2020

Når patienter forlader afdelingen, kan de give feedback via et kort spørgeskema på en Ipad. Denne mulighed har eksisteret på de fleste hospitaler i Region Hovedstaden siden 2015. Konceptet kaldes Den Løbende Patienttilfredsheds​måling (DLP).


Resultater

DLP's formål er bl.a. at hjælpe afdelingerne med at sætte spot på de områder, som patienterne oplever kan forbedres. Erfaringsopsamlingen peger på fem faktorer, der fremmer værdien af DLP:

 1. Data skal være tidstro, og konceptet simpelt
  DLP har derfor et simpelt set-up, der giver systematisk feedback fra patienterne her og nu. 

 2. Data skal efterspørges på alle ledelsesniveauer
  Det er afgørende for klinikken, at målingen prioriteres af ledelsen, for at opgaven har det nødvendige fokus.

 3. Organisationen skal være klar til at bruge data
  Det kræver klare arbejdsgange at håndtere data.

 4. Målingen skal tilpasses lokalt
  Det kræver løbende lokal justering af målingen.

 5. Teknikken skal virke
  DLP er en teknisk løsning, så både hardware, software og netforbindelse skal fungere stabilt. 
 

Hospitalerne kan med fordel bruge erfaringsopsamlingen i det fremtidige datadrevne forbedringsarbejde med afsæt i patienternes løbende feedback. 


"Ledelsen skal blive ved med at efterspørge resultaterne, men de skal også efterspørge handlinger. Nu har de jo skrevet det  [DLP, red.] ind i dialogaftalen, og når man skriver det ind der, så er det jo fordi, man mener det."

                                                                                                       Hospitalskoordinator for DLP

Hvad er DLP?

DLP er en elektronisk måling, der består af tre til fem spørgsmål, som besvares af patienterne på en iPad, inden de forlader afdelingen:

 • To spørgsmål på tværs af regionen.
 • Et spørgsmål på tværs af hospitalet.
 • Mulighed for to lokale spørgsmål og et åbent kommentarfelt.
DLP blev udviklet af KOPA på bestilling af koncerndirektionen i 2014, og implementeret på flere af Region Hovedstadens hospitaler fra 2015 til 2017. I dag er målingen gjort frivillig flere steder i regionen.

Metode

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af interviews med hhv. hospitalskoordinatorer og et afsnit, der har implementeret​ DLP-målingen samt to interviews med tidligere projektledere for DLP.

Derudover baserer erfaringsopsamlingen sig på en dokumentanalyse, hvor regionale sagsfremstillinger om DLP, mailkorrespondancer og tidligere erfaringsopsamlinger er blevet analyseret. 

Redaktør