Den nye LUP er udviklet sammen med brugerne

​Artikel i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen. Validiteten og anvendeligheden af den 14 år gamle Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser er blevet styrket.

17. september 2015

​I februar 2015 modtog hospitaler og hospitalsafdelinger resultaterne af den reviderede udgave af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

Forud for det fik næsten 400 forskellige brugere, herunder patienter, klinikere og ledere i sundhedsvæsenet mulighed for at bidrage til udviklingen af den nye LUP.

Udviklingen blev sat i gang for at tilpasse LUP’en til brugernes behov og ønsker og for at tage højde for ændringer i sundhedsvæsenets organisering.

Læs mere om processen for denne udvikling i artiklen fra Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 91. årgang • Nr. 5 • September 2015. Redaktør