En værdig og tryg behandling

Omsorg og medmenneskelighed giver en tryg og værdig behandling i de kommunale akutfunktioner. Det viser en undersøgelse af ældre medicinske patienters oplevelser af værdighed gennemført på vegne af Ældre Sagen.

28. maj 2021

Kommunernes akutfunktioner (akutteams og akutpladser) bliver en stadig vigtigere del af sundhedsvæsenet for ældre medicinske patienter. 

Men hvordan oplever patienterne mødet med akutfunktionerne? Hvad skal der til for, at patienterne oplever værdighed i mødet med akutfunktionerne? Og hvordan bliver Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for akutfunktionerne omsat til praksis?

Denne undersøgelse er et supplement til hovedundersøgelsen "En værdig behandling - Ældre medicinske patienters oplevelser af værdighed i mødet med sundhedsvæsenet".

Resultater

Patienternes oplevelse af de kommunale akutfunktioner kan sammenfattes i fem hovedfund. Tilsammen skaber de fem fund fundamentet for de ældres oplevelse af en værdig og tryg behandling.

 1. Inddragelse afstemt efter behov
  Sundhedsprofessionelle i de kommunale akutfunktioner lykkes generelt med at inddrage patienten på et passende niveau.

 2. Selvbestemmelse giver frihed
  Rammerne i de kommunale akutfunktioner muliggør initiativ og virkelyst hos de ældre. Det giver de ældre en oplevelse af frihed.

 3. Høj faglig kvalitet
  Akutfunktionerne overrasker de ældre positivt: De oplever en høj behandlings- og plejemæssig faglighed.  

 4. Kontinuitet på teamniveau
  De ældre patienter oplever kontinuitet ift. behandlerteamet som helhed på trods af skiftende behandlere. 

 5. Omsorg og medmenneskelighed er forudsætning for oplevelsen af værdighed 
  Patienterne møder omsorg og medmenneskelighed hos personalet. Omsorg og medmenneskelighed bliver en forudsætning for de ældres oplevelse af værdighed ift. inddragelse, selvbestemmelse, faglig kvalitet og kontinuitet.

Anbefalinger

CPI anbefaler, at kommunale akutfunktioner arbejder med at fremme oplevelsen af værdighed og tryghed ved at:

 • Møde ældre patienter med en medmenneskelig og omsorgsfuld tilgang.

 • Inddrage ældre patienter på et niveau, der matcher den enkeltes ønsker og behov.

 • Sundhedsprofessionelle løbende fortæller patienterne, hvad der skal ske.

 • Understøtte initiativ og virkelyst hos ældre patienter.

 • Yde høj faglig kvalitet i behandling og pleje – i hjemlige rammer.

 • Sundhedsprofessionelle har kendskab til den ældre patient – og behandlerteamet er stabilt.

 • Patienters præferencer og rutiner inddrages i planlægningen af deres pleje og behandling. 

Metode

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af 10 interviews svækkede ældre medicinske patienter over 65 år i Region Hovedstaden og Region Sjælland. 

Derudover er der gennemført to dages observation hos otte patienter sammen med et akutteam.

Interviewdata er analyseret via mønstergenkendelse.

Redaktør