Erfaring med Min Sundhedsplatform

​Erfaringsopsamling og anbefalinger vedrørende implementering af Min Sundhedsplatform

27. august 2018

Min Sundhedsplatform er regionens nye elektroniske patientportal i Sundhedsplatformen, hvor patienter fx kan skrive til og kommunikere med deres hospitalsafdeling, læse dele af deres journal og se prøvesvar.

For at understøtte implementeringen af Min Sundhedsplatform har Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA) lavet research på erfaringer med brug af tilsvarende systemer i udlandet og foreløbige erfaringer med Min Sundhedsplatform (Min SP) fra pilotprojekter i Region Hovedstaden. 

Researcharbejdet er sammenfattet i tre dokumenter:

Baggrund

Patienten som Partner er et projekt i Region Hovedstadens strategiske indsats: »Bedre Behandling med Sundhedsplatformen«, som har kørt i perioden januar 2017 til august 2018. 

Formålet med projektet har været at styrke det patientinddragende arbejde i regionen gennem anvendelsen af Min SP. 

Projektet har sat fokus på at udnytte de muligheder som Min Sundhedsplatform stiller til rådighed for samarbejdet mellem klinik, kliniker og patient. Arbejdet har baseret sig på indhentning af erfaringer via litteratursøgning, videndelingsfora og dialog med udenlandske hospitaler, og projektet har igangsat og understøttet en række pilotprojekter i regionen med anvendelse af Min SP. KOPA har udarbejdet de tre skriftlige opsamlinger, som et led i dette arbejde.

Opsamlingerne er præsenteret for projektets styregruppe, og erfaringsgrundlaget indgår i det fortsatte arbejde med at sikre bedre inddragelse af patienter i behandlingen gennem anvendelse af Min SP. 


Redaktør