Erfaringer med Min Sundhedsplatform

​Hvad siger hospitaler uden for regionen - hvad siger litteraturen?

19. juni 2017

​Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har som en del af projektet ”Patienten som Partner” lavet research på erfaringer med anvendelsen af elektroniske patientportaler.


Researcharbejdet skal understøtte implementeringen af Min Sundhedsplatform i Region Hovedstaden. Min Sundhedsplatform er regionens nye elektroniske patientportal i Sundhedsplatformen.

Sammenfatningen af researcharbejdet er blevet præsenteret for projektets styregruppe d. 9. juni 2017. 

 


Redaktør