Evaluering af ICF-projektet

​– en spørgeskemaundersøgelse om lederes og medarbejderes oplevelser med anvendelsen af ICF-klassifikationen

19. oktober 2009

Evaluering af ICF-klassifikationen blandt ledere og medarbejdere på 24 regionale tilbud på handicapområdet

Enheden for Brugerundersøgelser har på vegne af Region Hovedstaden Handicap, gennemført en evaluering af ledere og medarbejders brug af og erfaringer med anvendelsen af WHO’s Internationale Klassifikation af Funktionsevne (ICF) til vurdering af brugernes funktionsevne og funktionsevnenedsættelse.

Evalueringen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og medarbejdere, der har arbejdet med ICF-klassifikation.

Resultater

Resultaterne viser, at respondenterne i undersøgelsen generelt vurderer, at ICF-baserede individuelle planer er anvendelige i arbejdet med at udrede borgernes funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. På enkelte områder er der dog tegn på, at ICF-baserede individuelle planer ikke i tilstrækkeligt omfang indfrier delmålene i ICF-projektet.

Baggrund

Danske Regioner gennemfører i perioden september 2007 til december 2009 et projekt, hvor medarbejdere fra 24 regionale tilbud på handicapområdet forsøgsvis anvender ICF til vurdering af brugernes funktionsevne og funktionsevnenedsættelse, som grundlag for udarbejdelse af individuelle planer for borgere, der modtager regionale tilbud på handicapområdet. ICF er tænkt som et fagligt fælles sprog, som medarbejdere kan anvende til dokumentation, planlægning og udvikling af enkelte borgerforløb.

Undersøgelsesdesign

Spørgeskemaet er udsendt til 76 ledere og medarbejdere via e-mail den 24. september 2009. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål fordelt på temaerne: Udarbejdelse af ICF-baserede individuelle planer, udbytte, faglighed, samarbejde og kommunikation, samlet vurdering samt ICF i fremtiden.


Redaktør