Evaluering af Skolen for Recovery

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har gennemført en evaluering af Skolen for Recovery i Region Hovedstadens Psykiatri i samarbejde med Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery. Evalueringen er foretaget blandt tidligere kursister på skolen herunder patienter, pårørende og medarbejdere.

29. april 2016

​Feedback fra patienter, pårørende og medarbejdere

Evalueringen består af to delevalueringer. Den ene delevaluering er gennemført af Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery. Det er en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med 249 besvarelser blandt patienter, pårørende og medarbejdere om deres oplevelser af undervisningen på Skolen for Recovery og deres udbytte heraf.

Den anden delevaluering er gennemført af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstadens Psykiatri. Det er en kvalitativ interviewundersøgelse blandt 16 patienter, pårørende og medarbejdere og omhandler ligeledes deres oplevelser af undervisningen og deres udbytte af undervisningen på Skolen for Recovery.

Ros til troværdig og nærværende undervisningsform

Kursisterne oplever, at kursernes indhold er relevant for dem, og at formidlingen af stoffet er god. De roser undervisningsformen for at være afvekslende og holde en god balance mellem oplæg, øvelser og refleksion. Kursisterne sætter stor pris på, at undervisningen bliver varetaget af et team af to undervisere – én med brugererfaring og én med fagspecifik baggrund. Underviseren med brugererfaring gør kursusindholdet troværdigt og nærværende, og det giver kursisterne håb at se en bruger, der er tilstrækkeligt recovered til at kunne undervise.

Overordnet får kursisterne et brugbart udbytte af undervisningen, fordi samværet mellem kursisterne og underviserne er ligeværdigt, og fordi kursisterne oplever erfaringsudvekslingen mellem patienter, pårørende og medarbejdere som berigende. Kursisterne er generelt blevet klogere på, hvad recovery-tankegangen og psykisk sundhed er, og både patienter og pårørende nævner, at kurserne har givet dem en række værktøjer, som de kan anvende i recovery processer.

Jeg har været på et kursus, der gav en introduktion til recovery. Før kendte jeg ikke rigtig begrebet. Nu har jeg fået viden om, hvad det er. Men jeg oplevede også, at det skete, mens vi var her. At folk kom sig – eller blev ”recovered”. Det var interessant. Vi fik det ikke bare ind i hovedet eller øret. Vi kunne se det ske! (Pårørende)

Baggrund for undersøgelsen

Skolen for Recovery er ikke et behandlingstilbud, men et undervisningstilbud, som komplementerer de i Region Hovedstaden Psykiatris allerede eksisterende behandlings- og rehabiliteringstilbud. Omdrejningspunktet for al undervisning er recovery - håb, muligheder og empowerment, og fokus er på at det enkelte menneske finder frem til de virkemidler og redskaber, som kan bidrage til, at han eller hun kan leve et, for ham eller hende, mere tilfredsstillende og meningsfuldt liv.

Evalueringens formål er at få viden om, hvordan patienter, pårørende og medarbejdere har oplevet selve undervisningen, som de har fået på Skolen for Recovery, samt hvordan de har oplevet udbytte af den undervisning, som de har fået på skolen.

Derudover giver evalueringen viden om, hvad der har virket særligt godt og mindre godt ved såvel undervisningen som udbyttet af undervisningen, samt hvad der ligger til grund for disse forhold for patienter, pårørende og medarbejdere.

Yderligere information

Læs mere om Skolen for Recovery

Redaktør