Evaluering af Udsatterådet

​Udsatterådet sætter socialt udsatte borgeres behov på dagsordenen i Region Hovedstaden. Det viser en evaluering af Udsatterådets arbejde.

22. november 2020

Region Hovedstaden etablerede i 2019 et udsatteråd. Rådet skal sikre, at viden om socialt udsatte borgeres behov inddrages i udviklingen af regionale sundhedstilbud.

Denne evaluering samler erfaringerne med Udsatterådets arbejde og evaluerer rådets sammensætning, arbejdsform og organisering samt udbyttet af rådets arbejde.

Resultater

Interviews med Udsatterådet, administrative ledere, rådets sekretær og politikere peger på 12 hovedpointer. Nedenfor præsenteres fire af hovedpointerne:

 • Udsatterådet er stærkt og dagsordensættende med god kontakt til det politiske niveau.

 • Udsatterådets sammensætning gør, at forskellige perspektiver bliver repræsenteret. Dog kan det være et vanskeligt forum at være brugerrepræsentant i.

 • Udsatterådet har indfriet forventningerne, der var til dem og har gennemført et vellykket årsmøde.

 • Udsatterådet har skabt et systematisk fokus på målgruppen. Der er dog en tendens til, at rådets arbejde kredser om socialt udsatte i København og mindre om socialt udsatte i resten af regionen.

Anbefalinger

På baggrund af de indsamlede interview-data anbefaler KOPA, at:

 1. Mandat og rollefordeling blandt rådets medlemmer afstemmes ved en åben drøftelse i Udsatterådet.

 2. Udsatterådet (også) bygger bro til administrationen og hospitalerne for at sikre, at indsatserne kan komme til at leve på en hensigtsmæssig måde i praksis.

 3. Udsatterådet drøfter, hvordan brugernes stemme kan træde tydeligere frem i rådets arbejde. 

 4. Udsatterådet fortsætter deres gode arbejde, og at politikerne beslutter at forlænge rådets periode.

Metode

Evalueringen er baseret på interview med 10 rådsmedlemmer, to politikere, to ledere og rådets sekretær. De i alt 15 informanter er interviewet via fem kvalitative interviews:

 • Ét fokusgruppeinterview med Udsatterådet 

 • Ét individuelt interview med rådets sekretær

 • Ét duointerview med to ledelsesrepræsentan-ter fra administrationen i CSU 

 • To interview med regionspolitikere

Interviewene er gennemført i august og september 2020.

Redaktør