Kompetenceudvikling understøtter sammenhæng på tværs af sektorer

​Sammenhæng for borgeren på tværs af sektorer. Det er målet for fem projekter, der alle har fået midler fra Region Hovedstadens pulje til tværsektoriel kompetenceudvikling. KOPA har undersøgt deltagernes udbytte af projekterne i puljen.

3. februar 2020

Puljen til tværsektoriel kompetenceudvikling ​støtter kompetenceudvikling, der skaber sammenhæng for borgeren på tværs af sektorer. Fem projekter giver ny viden om kompetenceudvikling, metoder, samarbejdsformer og -partnere på tværs af sektorer. 

KOPA har samlet udbytte og erfaringer fra projekterne for at give inspiration til andre, der vil skabe læring på tværs.

Resultater

På tværs af de fem projekter intevriew, fokusgruppeinterview og spørgeskemabesvarelser ses tre hovedpointer:  

 • Studiebesøg åbner for dialog på tværs af sektorer
  Erfaringer med arbejdet i en anden sektor er en øjenåbner for medarbejderne. Besøgene giver indblik i mere tavs viden, der kan være vanskelig at formidle på andre måder.

 • Tværsektoriel audit øger forståelsen for borgerens forløb i overgange
  Det samme gælder forståelsen for andre parter i det tværsektorielle arbejde og viden om, hvor der kan skabes forbedringer. 
   
 • Roadshows understøtter forandringer på tværs
  Som lokal kompetenceudvikling for flere fra samme organisation kan roadshows give fælles faglig viden og kendskab til hinanden på tværs af sektorer.  

”Jeg er blevet mere skarp på, hvad jeg skal give videre. Hvad der er de vigtige oplysninger i genoptræningsplanerne for, at det kan fungere, når det kommer ud i kommunen.”

                                                                                        Deltager i tværsektorielt studiebesøg

Læringspointer

 • Det er værdifuldt, når direkte samarbejdspartnere mødes som del af kompetenceudviklingen.

 • Det er værdifuldt, at kompetenceudviklingen tager udgangspunkt i konkrete borgerforløb.
   
 • Det understøtter relationer på tværs af sektorer, at deltagerne får ansigt på hinanden.
   
 • Viden om andre sektorers tilbud til borgerne gør det lettere at henvise videre.

Metode

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af både kvantitaive og kvalitative data.

Et spørgeskema er sendt ud til  alle deltagere, der har deltaget i kompetenceudviklingen i de fem projekter.  50% af de adspurgte besvarede spørgeskemaet. 

Derudover er der gennemført fire fokusgruppeinterview med deltagere i kompetenceudviklingen (20 interviewpersoner) samt individuelle interview og gruppeinterview med repræsentanter fra projektgrupper eller ledere/koordinatorer fra forskellige sektorer (ni interviewpersoner).
Redaktør