​​​​​​​

Evaluering af et PRO-skema til patienter med sarkomer

​Et PRO-skema om livskvalitet til palliative patienter med sarkomer skal bl.a. være med til at integrere patientens stemme i den fælles beslutningsproces mellem patient og sundhedspersonale. CPI har undersøgt patienternes oplevelse af PRO-skemaet i forbindelse med forberedelse, konsultation, og når der skal træffes beslutninger om behandling. 

28. februar 2022

Sarkomenheden, Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital har igangsat et klinisk udviklingsprojekt, der bl.a. inkluderer indsamling af patientrapporterede oplysninger (PRO) om livskvalitet, herunder symptomer og bivirkninger blandt patienter med sarkomer. ​

CPI har undersøgt betydningen af PRO-skemaet for patienternes forberedelse, oplevelsen af konsultationen samt den kliniske beslutningstagning.

Resultater

De interviewede patienter er overordnet set glade for PRO-skemaet om livskvalitet. De oplever, at PRO-skemaet:

  • Støtter patienterne i forberedelsen. Skemaet minder patienterne om forskellige aspekter ved deres velbefindende og bivirkninger, som kan bringes op i konsultationen

  • ​Anvendes ikke i konsultationen. Patienterne oplever ikke, at PRO-skemaet bringes frem i konsultationen. Kun en enkelt patient har oplevet, at skemaet blev nævnt af lægen.

  • Opleves som relevant. Dog mangler patienterne en præcisering af, hvad de skal besvare PRO-skemaet ud fra.  Tiden før sygdom? Sidste konsultation? 

  • Har potentiale. Patienterne ser et potentiale i at anvende skemaet som støtte- og dialogredskab i  konsultationen, og når der skal træffes beslutninger om behandling.

​Patienterne efterspørger...

  • At personalet informerer om formålet med PRO-skemaet forud for patienternes udfyldelse af skemaet, herunder giver tydelig information om, at skemaet vil blive anvendt i konsultationen.

  • At lægen kvitterer for PRO-skemaet og italesætter brugen af skemaet i selve konsultationen.

  • At lægen i konsultationen bringer de forhold op vedr. velbefindende og bivirkninger, som patienten har angivet som problematiske i PRO-skemaet.​


Metode

Evalueringens resultater baserer sig på individuelle interview med 8 patienter i forløb i Sarkomenheden. Patienterne har mellem et halvt og otte års erfaring med konsultationer i Sarkomenheden. De har alle udfyldt og anvendt spørgeskemaet i konsultationen minimum to gange. 

Interviewene er gennemført i oktober og november 2021.​


Sarkomenhedens kliniske udviklingsprojekt er støttet af Knæk Cancer midler fra Kræftens Bekæmpelse.

Redaktør