​​​​​​​​​

Evaluering af den regionale tandlægevagt

Patienterne er tilfredse med den behandling, de får i Tandlægevagten i Region Hovedstaden, mens ansatte i Tandlægevagten og interessenter er glade for samarbejdet om visitationen af patienter. CPI har undersøgt patienter, ansatte og interessenters oplevelser og erfaringer med den regionale tandlægevagt samt indsamlet forslag til forbedringer.   


​15. marts 2023

Borgere med akut tandpine eller tandskader kan - udenfor de private tandklinikkers åbningstid - blive behandlet i den regionale tandlægevagt. Tandlægevagten i Region Hovedstaden består af 2 klinikker, hhv. i Hillerød og på Oslo Plads (København).

Denne evaluering har til formål at evaluere den regionale tandlægevagt i Region Hovedstaden ved at indsamle input fra både patienter, ansatte og øvrige interessenter. 

Patienters oplevelser blev også indsamlet i 2016

I 2016 gennemførte CPI (tidligere KOPA) en lignende undersøgelse. Den gang var fokus udelukkende på patienternes oplevelser indsamlet via spørgeskemaer.

Læs også om patienttilfredsheden i 2016 med Region Hovedstadens Tandlægevagten

Resultater

Resultaterne af evalueringen bygger på både spørgeskemaer og interview med patienter samt interview med ansatte og interessenter. På tværs af de indsamlede data ses en række overordnede tendenser:

  • ​Patienterne har et godt samlet indtryk af deres besøg. Mere end 99 % af patienterne angiver, at de har et godt eller meget godt samlet indtryk af deres besøg. Dette er særligt udtalt blandt patienter fra klinikken i Hillerød.

  • God behandling og venligt personale. På tværs af de 2 klinikker er patienterne især tilfredse med personalet på klinikken, kvaliteten af behandlingen og vejledningen om det videre forløb efter endt besøg i Tandlægevagten.

  • Forløbet op til selve besøget kan forbedres. Information om Tandlægevagten forud for besøg og vejledning ved henvisning er de områder, som patienterne giver det dårligste vurdering.

  • Patienterne er mere tilfredse eller lige så tilfredse som i 2016. Resultaterne for samtlige af de undersøgte områder er enten forbedret eller forblevet på samme niveau som i 2016. Forskellene mellem de to år er dog ikke testet sta​tistisk.

  • Ansatte og interessenter fremhæver den gode visitation af patienter. Tandlægevagten løser en vigtig opgave og samarbejdet om visitation til og fra Tandlægevagten fungerer godt.

Min tandlæge var meget dygtig og faglig og havde en behagelig tillidsvækkende tilgang til patienten (mig) både før, under og efter behandlingen.
Patientkommentar fra spørgeskemaet​​

Metode

Evalueringen består af en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, en interviewundersøgelse blandt patienter samt en interviewundersøgelse blandt ansatte og øvrige interessenter.

I alt 393 patienter har besvaret et spørgeskema om deres oplevelser i Tandlægevagten. Yderligere 6 patienter er blevet interviewet om deres oplevelser i Tandlægevagten og deres forslag til forbedringer. Patienterne har alle besøgt Tandlægevagten i perioden december 2021 til februar 2022.

I alt 8 ansatte fra de to klinikker og interessenter er blevet interviewet. Interviewene fandt sted i februar 2022.

Redaktør