Faktarapport LUP 2015

​Uddybende information om koncept og metode

16. marts 2016

​Denne faktarapport beskriver konceptet og metoden for LUP 2015 og er et supplement til den nationale rapport for LUP 2015, der offentligøres i uge 11, 2016.


Publikationen henvender sig til de, der er interesseret i at få en mere detaljeret beskrivelse af undersøgelseskonceptet herunder en dybere indføring i organiseringen, spørgeskemaet, indsamlingsmetoden og de statistiske analyser.

I denne publikation kan du bl.a. læse om:

 • Formål og baggrund for undersøgelsen
 • Tilpasning af koncept for LUP
 • De samlede resultater (beskrivelse af indhold og tidsplan)
 • Organisering af undersøgelsen
 • Spørgeskemaerne (temaer, kvalitetssikring, udsendelse m.v.)
 • Validering og kvalitetssikring af spørgeskemaer
 • Udtrækskriterier og stikprøve
 • Udregning af resultater i forhold til landsresultatet (O, U, G)
 • Sammenligning over tid
 • Vægtning af resultater
 • Opsummering af resultater i dimensioner (som fx "modtagelse", "patientinvolvering", "smertelindring", "udskrivelsesinformation" mv.)

Har din afdeling modtaget LUP-resultater?

Find supplerende materiale om LUP 2015, læsevejledninger  og få inspiration til at arbejde med resultaterne på vores LUP-site

Redaktør