Faktarapport LUP Akutmodtagelse 2015

​Uddybende information om koncept og metoder

15. januar 2016

​Denne publikation beskriver koncept og metode anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser 2015 (LUP Akutmodtagelse 2015).


Her beskrives blandt andet baggrund og formål med undersøgelsen, organisering af undersøgelsen, udvikling og validering af spørgeskema, udsendelsespraksis, dataudtræk, patienternes karakteristika og repræsentativitet i forhold til de patienter, der ikke har besvaret spørgeskemaet.

Baggrund

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af akut ambulante, somatiske patienters oplevelser i forbindelse med deres besøg på en fælles akutmodtagelse eller mindre akutklinik. LUP Akutmodtagelse gennemføres på vegne af de fem regioner og blev gennemført første gang i 2014 ud fra ønsket om at få en systematisk viden om denne patientgruppes oplevelser.

I 2015 er der på landsplan i alt 49 fælles akutmodtagelser og mindre akutklinikker, heraf har 46 haft patienter nok til at være omfattet af undersøgelsen.

Sammeligning af resultater

Undersøgelsens resultater bliver opgjort på lands-, regions-, sygehus- og akutmodtagelses-/klinikniveau. Resultater på akutmodtagelses-/klinikniveau bliver i år sammenlignet med resultaterne for 2014.

Endvidere bliver resultaterne i år benchmarket. Benchmarkingen foregår mod to forskellige landsresultater: ét for akutmodtagelser (FAM) samt ét for akutklinikker. Benchmarking af resultater giver viden om, hvorvidt resultaterne fra en akutmodtagelse/-klinik, et sygehus samt en region ligger over (O), under (U) eller på (G) niveau med landsgennemsnittet for enten akutmodtagelser eller akutklinikker for hvert enkelt spørgsmål.

De enkelte akutmodtagelser og –klinikker modtager deres egne resultater samt de kommentarer, som deres patienter har skrevet i de tre åbne kommentarfelter i spørgeskemaet. Akutmodtagelserne og –klinikkerne har endvidere haft mulighed for at få egne resultater yderligere underopdelt fx på triagefarve.

Læs mere

Læs mere om LUP og LUP Akutmodtagelse 2015 på vores lup-site. 
Redaktør