Faktarapport LUP Akutmodtagelse 2016

Uddybende information om koncept og metoder anvendt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser 2016.

25. november 2016

​Denne publikation beskriver koncept og metode anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse) 2016.


Her beskrives blandt andet:

  • baggrund og formål med undersøgelsen
  • organisering af undersøgelsen
  • udvikling og validering af spørgeskema
  • udsendelsespraksis og dataudtræk
  • udtræk, stikprøve og svarprocent
  • respondenternes karakteristika og repræsentativitet

Baggrund

LUP Akutmodtagelse er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af akut ambulante, somatiske patienters oplevelser i forbindelse med deres besøg i en fælles akutmodtagelse eller mindre akutklinik. LUP Akutmodtagelse gennemføres på vegne af de fem regioner og blev gennemført første gang i 2014 ud fra ønsket om at få en systematisk viden om denne patientgruppes oplevelser.


I 2016 er der på landsplan 49 akutmodtagelser/klinikker, hvoraf 44 akutmodtagelser/-klinikker er omfattet af undersøgelsen.

Resultater offentliggøres i uge 2 2017
Akutmodtagelserne/-klinikkerne modtog deres egne resultater samt de kommentarer, som deres patienter har skrevet i de tre åbne kommentarfelter i spørgeskemaet medio november 2016. Resultaterne offentliggøres sammen med en national rapport i uge 2 2017. 

Læs mere
Læs mere om LUP Akutmodtagelse 2016 - herunder læsevejledning til afdelingsresultater - på vores lup-site.

Redaktør