Faktarapport LUP 2014

​Uddybende information om koncept og metode for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2014

21. april 2015

Denne rapport beskriver konceptet og metoden for LUP 2014 og er et supplement til den nationale rapport, der offentligøres i uge 17, 2015.

Publikationen henvender sig til de, der er interesseret i at få en detaljeret beskrivelse af undersøgelseskonceptet herunder en dybere indføring i organiseringen, spørgeskemaet, indsamlingsmetoden og de statistiske analyser.

I denne publikation kan du bl.a. læse om:

 • Formål og baggrund for undersøgelsen
 • Det nye koncept for LUP i 2014
 • De samlede resultater (herunder indhold og tidsplan)
 • Organisering af undersøgelsen
 • Spørgeskemaerne (temaer, kvalitetssikring, udsendelse m.v.)
 • Udtrækskriterier og stikprøve
 • Patienternes karakteristika og repræsentativitet
 • Forskellige patientgruppers besvarelser
 • Udregning af resultater i forhold til landsresultatet (O, U, G)
 • Vægtning af resultater
 • Opsummering af resultater i dimensioner (som fx "modtagelse", "patientinvolvering", "smertelindring", "udskrivelsesinformation" mv.)
 • Læsevejledning til oversigtsfigurer og bilagsfigurer

Har din afdeling modtaget LUP-resultater?

Find supplerende materiale om LUP 2014, læsevejledninger  og få inspiration til at arbejde med resultaterne på vores LUP-site
Redaktør