Faktarapport LUP Akutmodtagelse 2017

​Uddybende information om koncept og metoder anvendt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser 2017.

10. januar 2018

​Denne publikation beskriver koncept og metode anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse). Her beskrives blandt andet baggrund og formål med undersøgelsen, organisering af undersøgelsen, udvikling og validering af spørgeskema, udsendelsespraksis og dataudtræk.


Her beskrives blandt andet:

  • Baggrund og formål med undersøgelsen
  • Organisering af undersøgelsen
  • Udvikling og validering af spørgeskema
  • Udsendelsespraksis og dataudtræk
  • Udtræk, stikprøve og svarprocent
  • Respondenternes karakteristika og repræsentativitet
  • Resultater i forhold til landsresultat
  • Sammenlingning af resultat med sidste års resultat
  • Vægning

Baggrund

LUP Akutmodtagelse er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af akut ambulante, somatiske patienters oplevelser i forbindelse med deres besøg i en fælles akutmodtagelse eller mindre akutklinik . LUP Akutmodtagelse gennemføres på vegne af de fem regioner og blev gennemført første gang i 2014 ud fra ønsket om at få en systematisk viden om denne pa-tientgruppes oplevelser.

I 2017 er der på landsplan 45 akutmodtagelser/akutklinikker, hvoraf 43 akutmodtagelser/akutklinikker er omfattet af undersøgelsen. For at en akutmodtagelse/-klinik kan indgå i undersøgelsen skal der være mindst 30 patienter i inklusionsperioden, der opfylder inklusionskriterierne, og heraf skal 20 patienter have besvaret spørgeskemaet.

Resultater

Undersøgelsens resultater bliver opgjort på lands-, regions-, sygehus- og akutmodtagelses-/akutklinikniveau.  Akutmodtagelserne/akutklinikkerne modtager deres egne resultater samt de kommentarer, som deres patienter har skrevet i de tre åbne kommentarfelter i spørgeskemaet. Resultaterne offentliggøres sammen med en national rapport i uge 2 2017.

Læs mere

Læs mere om LUP Akutmodtagelse 2017 - herunder læsevejledning til afdelingsresultater - på vores lup-site.


Redaktør